Cookie policy

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en textfil som den hemsida du besöker begär att få spara på din dator och som gör det mö­jligt att identifiera dig som besökare.. Med dator avses även läsplatta och smarttelefon om inget an­nat framgår. Den information som finns i cookien kan användas för att följa ditt surfande på hemsidor som använder samma typ av cookie och därigenom kan exempelvis erbjudanden som visas anpassas för dig.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena typen är mer varaktig och sparar en textfil under en längr­e tid på din dator. Denna typ av cookie har ett bestämt utgångsdatum och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella hemsidan. När utgångsdatumet för den aktuella cookien passerats raderas densamma från din dator när du återigen besöker den hemsida som placerade cookien på din dator.

Den andra typen av cookie är mer kortvarig, session cookie, och lagras temporärt i ditt dator under den tid som du besöker en hemsida. Den här typen av cookie används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som du har valt för den aktuella sidan och försvinner när du stänger av din webbläsare.

VILKA TYPER AV COOKIES ANVÄNDER VI OSS AV OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

Vi använder oss av både varaktiga och kortvariga cookies. Det främsta syftet med våra cookies är att möjliggöra handel i vår webbutik och underlätta analyser av trafiken på vår hemsida samt förbättra vår kundservice.

Genom våra cookies sparar vi även information om bland annat vilka sidor i vår webbutik som du besökt. Detta gör vi för att kunna anpassa våra erbjudanden efter vad du är intresserad av.

DITT SAMTYCKE TILL VÅRT ANVÄNDANDE AV COOKIES

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår användning av cookies som den beskrivs i denna information. Om du samtycker till att använda cookies får du tillgång till alla funktioner i vår webbutik, vilka kräver användande av cookies.

Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke. Du kan även återkalla ditt samtycke vilket du gör genom att ändra inställningarna i din dator för att inte längre tillåta cookies. Du kan även ställa in datorns webbläsare så att en varning ges varje gång LisasPrylar.se försöker sätta en cookie på din dator. Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

VAD HÄNDER OM DU INTE SAMTYCKER TILL VÅRT ANVÄNDANDE AV COOKIES?

Om du väljer att inte lämna samtycke till vår användning av cookies kommer funktionerna i vår webbutik inte att fungera fullt ut. Du kommer exempelvis inte kunna logga in på vår webbplats. Du kommer heller inte ha möjlighet att utföra köp i vår webbutik eftersom vi använder cookies för att kunna hantera innehållet i din varukorg. Du kommer dock fortfarande att kunna se dig omkring i vår webbutik.